您现在的位置是:主页 > 古诗 > 古诗

齐天乐寿韩郡王

admin2023-11-20诗人人已围观

简介齐天乐(寿韩郡王) 作者:李寅仲 朝代:宋代 作者介绍 齐天乐(寿韩郡王)原文 : 摩挲阅古堂前柳,尽是世臣乔木。 故国风流,中兴事业,都写南山脩竹。 商颜自绿。 甚当日君王,浩歌

 

齐天乐(寿韩郡王)

作者:李寅仲朝代:宋代

作者介绍

齐天乐(寿韩郡王)原文
摩挲阅古堂前柳,尽是世臣乔木。

 

 故国风流,中兴事业,都写南山脩竹。

 商颜自绿。

 甚当日君王,浩歌鸿鹄。

 谁识宫中,有人先定大横卜。

 簪貂更鸣佩玉。

 退朝归较晚,留传黄屋。

 雨露无边,风云在手,宜享长生案此处缺一字福。

 神京未复。

 看先取鸿淘,次封函谷。

 岁岁初寒,小桃花下跨青鹿。

 

齐天乐(寿韩郡王)拼音解读
mó suō yuè gǔ táng qián liǔ ,jìn shì shì chén qiáo mù 。

 

 gù guó fēng liú ,zhōng xìng shì yè ,dōu xiě nán shān yǒu zhú 。

 shāng yán zì lǜ 。

 shèn dāng rì jun1 wáng ,hào gē hóng hú 。

 shuí shí gōng zhōng ,yǒu rén xiān dìng dà héng bo 。

 zān diāo gèng míng pèi yù 。

 tuì cháo guī jiào wǎn ,liú chuán huáng wū 。

 yǔ lù wú biān ,fēng yún zài shǒu ,yí xiǎng zhǎng shēng àn cǐ chù quē yī zì fú 。

 shén jīng wèi fù 。

 kàn xiān qǔ hóng táo ,cì fēng hán gǔ 。

 suì suì chū hán ,xiǎo táo huā xià kuà qīng lù 。

 
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

 

 

很赞哦! ()