您现在的位置是:主页 > 诗人 > 诗人

昨夜吴中雪子猷佳兴发

admin2024-06-11诗人人已围观

简介昨夜吴中雪,子猷佳兴发 出自唐朝李白的《答王十二寒夜独酌有怀》 作者介绍 原文赏析: 昨夜吴中雪,子猷佳兴发。 万里浮云卷碧山,青天中道流孤月。 孤月沧浪河汉清,北斗错落长庚

昨夜吴中雪,子猷佳兴发

出自唐朝李白的《答王十二寒夜独酌有怀》

作者介绍

原文赏析:

昨夜吴中雪,子猷佳兴发。

万里浮云卷碧山,青天中道流孤月。

孤月沧浪河汉清,北斗错落长庚明。

怀余对酒夜霜白,玉床金井冰峥嵘。

人生飘忽百年内,且须酣畅万古情。

君不能狸膏金距学斗鸡,坐令鼻息吹虹霓。

君不能学哥舒,横行青海夜带刀,西屠石堡取紫袍。

吟诗作赋北窗里,万言不值一杯水。

世人闻此皆掉头,有如东风射马耳。

鱼目亦笑我,谓与明月同。

骅骝拳跼不能食,蹇驴得志鸣春风。

《折杨》《黄华》合流俗,晋君听琴枉《清角》。

《巴人》谁肯和《阳春》,楚地犹来贱奇璞。

黄金散尽交不成,白首为儒身被轻。

一谈一笑失颜色,苍蝇贝锦喧谤声。

曾参岂是杀人者?谗言三及慈母惊。

与君论心握君手,荣辱于余亦何有? 孔圣犹闻伤凤麟,董龙更是何鸡狗! 一生傲岸苦不谐,恩疏媒劳志多乖。

严陵高揖汉天子,何必长剑拄颐事玉阶。

达亦不足贵,穷亦不足悲。

韩信羞将绛灌比,祢衡耻逐屠沽儿。

君不见李北海,英风豪气今何在! 君不见裴尚书,土坟三尺蒿棘居! 少年早欲五湖去,见此弥将钟鼎疏。

拼音解读

zuó yè wú zhōng xuě ,zǐ yóu jiā xìng fā 。

wàn lǐ fú yún juàn bì shān ,qīng tiān zhōng dào liú gū yuè 。

gū yuè cāng làng hé hàn qīng ,běi dòu cuò luò zhǎng gēng míng 。

huái yú duì jiǔ yè shuāng bái ,yù chuáng jīn jǐng bīng zhēng róng 。

rén shēng piāo hū bǎi nián nèi ,qiě xū hān chàng wàn gǔ qíng 。

jun1 bú néng lí gāo jīn jù xué dòu jī ,zuò lìng bí xī chuī hóng ní 。

jun1 bú néng xué gē shū ,héng háng qīng hǎi yè dài dāo ,xī tú shí bǎo qǔ zǐ páo 。

yín shī zuò fù běi chuāng lǐ ,wàn yán bú zhí yī bēi shuǐ 。

shì rén wén cǐ jiē diào tóu ,yǒu rú dōng fēng shè mǎ ěr 。

yú mù yì xiào wǒ ,wèi yǔ míng yuè tóng 。

huá liú quán qú bú néng shí ,jiǎn lǘ dé zhì míng chūn fēng 。

《shé yáng 》《huáng huá 》hé liú sú ,jìn jun1 tīng qín wǎng 《qīng jiǎo 》。

《bā rén 》shuí kěn hé 《yáng chūn 》,chǔ dì yóu lái jiàn qí pú 。

huáng jīn sàn jìn jiāo bú chéng ,bái shǒu wéi rú shēn bèi qīng 。

yī tán yī xiào shī yán sè ,cāng yíng bèi jǐn xuān bàng shēng 。

céng cān qǐ shì shā rén zhě ?chán yán sān jí cí mǔ jīng 。

yǔ jun1 lùn xīn wò jun1 shǒu ,róng rǔ yú yú yì hé yǒu ? kǒng shèng yóu wén shāng fèng lín ,dǒng lóng gèng shì hé jī gǒu ! yī shēng ào àn kǔ bú xié ,ēn shū méi láo zhì duō guāi 。

yán líng gāo yī hàn tiān zǐ ,hé bì zhǎng jiàn zhǔ yí shì yù jiē 。

dá yì bú zú guì ,qióng yì bú zú bēi 。

hán xìn xiū jiāng jiàng guàn bǐ ,mí héng chǐ zhú tú gū ér 。

jun1 bú jiàn lǐ běi hǎi ,yīng fēng háo qì jīn hé zài ! jun1 bú jiàn péi shàng shū ,tǔ fén sān chǐ hāo jí jū ! shǎo nián zǎo yù wǔ hú qù ,jiàn cǐ mí jiāng zhōng dǐng shū 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
李白 李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游…详情

很赞哦! ()